Soběslav, Bechyně

10. května 1945 Soběslav.

10. května 1945 dorazila od Jindřichova Hradce do Soběslavi Rudá armáda. Bylo mezi nimi mnoho raněných vojáků a proto byl v Soběslavi zřízen polní lazaret. Po cestě v Rybově Lhotě zemřel na následky zranění, které utrpěl u J. Hradce, gardový podplukovník dělostřelectva Sergej Semjonovič Kosousov. Vojáci i občané mu 12. května vypravili z Rybovy Lhoty do Soběslavi dlouhý pohřební průvod. Byl pochován s pravoslavným obřadem doprovázenou dělostřeleckou čestnou salvou

Bechyně. Hřbitov u kostela sv. Michala.

Hrob neznámého vojína (hrob neznámého rudoarmějce)