Co jsem nestihl říct v rozhlase

  1. Proč by lidé měli volit právě Vás?… (60 sekund)

Protože mám JASNÉ NÁZORY a PEVNÉ POSTOJE, které deklaruji nejen ve svém programu na webových stránkách a Facebooku, ale také jako stranický kandidát ve stranických programových dokumentech hnutí Svoboda a přímá demokracie – politický program k problematice vzdělání, bezpečnosti, sociální politice a mnohým dalším bodům.

A nejen to. Máme tým lidí, se kterými jsme postavili kandidátku do komunálních voleb v Českých Budějovicích. Kandidátka je jedinečná a ojedinělá svým složením. Máme více než polovinu žen, třetinu mladých, třetinu ve středním věku a třetinu starších. Je zastoupena pestrá paleta dělnických a technických profesí, včetně vysokoškolsky vzdělaných odborníků.

To je výhoda oproti nezávislým kandidátům, u kterých nevíme, na čem či kom jsou závislí. A naopak, když má kandidát různorodé podporovatele, jejich programy se v mnoha bodech liší, tak také nevíme, který názor bude zastávat. Občané jsou tak mnohdy překvapeni, jaké zákony parlament schvaluje a diví se, že nevyjadřují jejich vůli.

Navíc, pokud budu zvolen, budu se věnovat naplno zájmům obcí a měst volebního obvodu a s občany budu v každodenním styku, nejen v pondělí v českobudějovické kanceláři, ale také v Třeboni, kde bych zřídil, pobočku své kanceláře.

  1. Co byste v případě zvolení udělal jako první?…(30 sekund)

Z lidského pohledu bych to samozřejmě oslavil. Ale také bych poděkoval všem, co přišli k volbám, svým voličům i těm, kteří mě nevolili.

Řekl, bych jim, že jsem konsensuální typ a že budu zastupovat i jejich zájmy, že se s nimi budu pravidelně radit. K tomu bych využil některé prvky přímé demokracie.

Následně bych navštívil nově zvolené představitele měst a obcí, seznámil bych se s těmi, které dosud neznám. A hlavně, upřesnil si s nimi, které body z mého programu budeme realizovat ihned a které v průběhu volebního období.

  1. Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?.. (30 sekund)

Důvěryhodnost Senátu je možné zvýšit jedině každodenní prací s občany a představiteli obcí a kraje. Tím bude dosaženo toho, že Parlament ČR bude řešit problémy, které trápí občany.

Popřípadě transformací Senátu na komoru parlamentu, která by se zabývala konkrétní regionální politikou, regionálními problémy a senátoři by byli voleni jako zástupci regionů, v našem případě krajů.

To je mimochodem otázka vhodná pro celostátní referendum.

  1. Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval? (30 sekund)

Vzhledem k tomu, že zástupci v Parlamentu, krajských a obecních zastupitelstvech jsou voleni občany v demokratických volbách, nespolupráce je pro mě nepřijatelná.

Budu spolupracovat se všemi řádně zvolenými poslanci, senátory i zastupiteli, protože reprezentují vůli svých voličů.

Ústava České republiky v základních ustanoveních v článku 2 uvádí, v odstavci prvním, že zdrojem veškeré státní moci je lid; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Tedy i prostřednictvím senátorů.)

V článku 3 je pak uvedeno, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Neznám žádný zákon, který by mi ukládal, že nemám s někým řádně zvoleným spolupracovat.

  1. Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury v ČR, tedy nejen v Senátu? …(30 s)

Toto je velmi složitá otázka. Můj učitel pan profesor Pecka na téma politická kultura v ČR napsal celou knihu. Změnit něco v této oblasti je složité a jeden člověk, byť senátor ji může jen těžko ovlivnit.

Přesto bych se pokusil a zaměřil bych se na hodnotovou orientaci českých občanů. Například změnit některé většinové názory: že se obyčejný člověk nemá plést do politiky, že je důležitější mít se dobře, než být svobodný, že má člověk brát ohledy pouze na sebe.

  1. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? …(30 s)

Celý život jsem vždy vykonával jen jednu činnost a té jsem věnoval veškerý svůj čas a úsilí. Tato zásada se mi vždy osvědčila. Jsem proto připraven vykonávat funkci senátora naplno.

Je však možné, že z funkce senátora mohou plynout i další závazky k mému volebnímu obvodu, či městu České Budějovice. Pak budu všechna zadání plnit bezplatně, popřípadě odměnu zasílat na sociální kulturní či sportovní projekty.