Rozhovor pro Sputnik News

V září bude na programu Poslanecké sněmovny posouzení ústavní žaloby na prezidenta Zemana. Co si o celé věci myslíte? Je to dobrý způsob jak “zkrotit” prezidenta?

Domnívám se, že cílem žaloby není „zkrotit“ prezidenta Zemana, ale zviditelnit Senát a některé senátory. Zviditelnit proto, že se většina obyvatel České republiky domnívá, že Senát je nadbytečnou institucí v našem ústavním pořádku. Proto senátoři, kteří podávají žalobu, se chtějí zviditelnit u odpůrců prezidenta Zemana a zvýšit tak alespoň u nich prestiž Senátu.

To, že tato žaloba je bouří ve sklenici vody, můžeme doložit tím, že žaloba nebude schválena v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, což předkladatelé velmi dobře vědí. Vědí také, pokud právníkům v jejich řadách zůstalo alespoň trochu právního povědomí, že žalovat něco, co se odehrálo v jiném volebním období, nemá šanci na úspěch. A navíc, pokud si připomeneme poslední výtku k panu prezidentovi ohledně odvolání ministra kultury, tak jen připomínám, že v Ústavě ČR není pan prezident vázán žádným termínem. A troufnu si dodat, že u všech tří prezidentů od založení ČR se ustálily takové „ústavní zvyklosti“, že prezident není stroj na podpisy, ale že má právo nechat si řádně objasnit od předsedy vlády jeho návrhy a teprve následně po jejich řádném zvážení, pokud na nich bude i nadále předseda vlády trvat, tak splní svou ústavní povinnost a návrhy podepíše. Stalo se tak vždy za pana prezidenta Havla, Klause a děje se tak i za pana prezidenta Zemana.

Podpoříte žalobu? Pokud ne/ano, proč?

Z výše uvedených důvodů bych žalobu v žádném případě nepodpořil, předpokládám také, že ji nepodpoří většina poslanců PSP ČR a v žádném případě ji nepodpoří žádný z poslanců našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Žaloba nemá šanci na úspěch. Alespoň čistě matematicky. Má smysl, aby se jí Sněmovna zabývala? Pokud o ní nebude jednat 3 měsíce, tak bez zlé krve, přestane platit.

Ano, s vaším názorem souhlasím, že je zbytečné, aby se Sněmovna žalobou vůbec zabývala. Má mnoho jiných starostí a měla by řešit problémy, které trápí občany České republiky.

Tady vidíte rozdíl mezi Sněmovnou a Senátem Parlamentu  České republiky. Senát se zabývá zbytečnostmi a věcmi, které ani sám nemůže rozhodovat. A naopak Sněmovna se zabývá zákony, které bezprostředně ovlivňují život lidí.

Je nutné dávat prezidentovi Zemanovi “náhubek”?

Pan prezident Zeman byl v přímé volbě zvolen nejvyšším představitelem našeho státu a má tak právo hájit zájmy ČR a mluvit za všechny naše občany.

Jeho legitimita je daná volbou všemi občany České republiky a nejvyšší volební účastí občanů České republiky (66,6%) ze všech možných voleb. To se nedá srovnávat s legitimitou jednotlivých senátorů, kteří jsou voleni jednou osmdesát jedninou občanů ČR, za jejich mizivé účasti pohybující se od 10 do 20%.

Lubomír Pána, České Budějovice