Lubomír Pána

ŽIVOTOPIS

Celý profesní život se zabývám praxí řízení veřejné správy. A to jak v různých funkcích ve veřejné správě tak i v pedagogické a publikační činnosti (např. práce Systémové aspekty veřejné správy).

Podílel jsem se jako člen na práci mnoha výkonných (např. místopředseda Jihočeského kraje), správních (např. ředitel správních orgánů škol) i poradních orgánů (např. Česká konference rektorů) na úrovni města, kraje i celé republiky. Rád bych, proto na závěr své profesní dráhy všechny získané praktické zkušenosti ještě využil ve prospěch občanů Jihočeského kraje, Vysočiny i celé České republiky.

V uplynulých deseti letech jsem byl za svoji praktickou činnost oceněn několika institucemi. Obdržel jsem Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, udělenou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, 2010; Plaketu Policie ČR za dlouhodobý a významný podíl na prevenci kriminality a propagaci Policie ČR, udělenou policejním prezidentem, 2011; Medaili Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, 2015, udělenou krajským ředitel HZS; Medaili Krajského vojenského velitelství České Budějovice, 2016; udělenou krajským ředitelem KVV.

V mládí, kdy toho tak málo víme, máme názory nevyhraněné. Jako starší jdeme až ke kořenům. Ke kořenům rodiny, naší země, Evropy a máme názory radikální. Stejně jako mnozí myslitelé. Například Giovanni Sartori ve své knize Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci zcela otevřeně dává podněty, jak vnímat současnou situaci v Evropě a tedy i u nás v Čechách.

Byl jsem dvakrát ženatý, vychoval jsem 4 dcery, které jsou platnými občankami naší společnosti.

Jako každý i já mám své koníčky a záliby – jógu (Bikramjógu), cestování, filmy jak v kině, tak televizi. Žiji v paneláku a doma jezdím městskou hromadnou dopravou. Často cestuji za svou dcerou, vnuky a přáteli.

Všechna svá rozhodnutí a vystoupení konzultuji s přáteli i poradci. Jsou  to nezávislí odborníci ve svých oborech anebo reprezentují různé skupiny občanů (mládež, rodiny s dětmi, senioři, sportovci…) a pracují pro mě zdarma ve svém volném čase.     /jsou uvedeni v abecedním pořadí/

Pro oblast bezpečnosti a bojových sportů: Ing. Miroslav Foral, plk. v. v., předseda oddílu a trenér úpolových sportů

Pro oblast zdravotnictví: MUDr. Leoš Handrejch, primář nemocnice Písek

Pro oblast důchodů a personálního managementu: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., vysokoškolská pedagožka

Pro oblast školství, dětí a mládeže: doc. PhDr. PaeDr. Zbyněk Holub, PhD., slavista, historik českého jazyka, dialektolog, dlouholetý vedoucí tábornického oddílu

Volební manažer a problematika živnostníků: Bc. Zdeněk Kotěšovec, živnostník

Pro oblast životního prostředí, myslivosti a rybářství: Ing. Dalibor Koutník, Ph.D., samostatný odborný pracovník

Pro oblast ochrany přírody a spotřebitele: Ing. Daniel Radotínský, chemik, zkušební inženýr

Pro oblast zkušeností ze zahraničí: MUDr. Miroslav Švehla, gynekolog pracující 30 let v zahraničí

OCENĚNÍ

Pasovaný rybář, státní rybářství Jindřichův Hradec, 1983
Pamětní medaile Za zásluhy o Československou spartakiádu 1985, ústřední štáb Československé spartakiády, 1985
Medaile Za zásluhy o budování Jihočeského kraje, říjen 1990
Diplom EEG BIOFEEDBACK teorie a praxe, 1. Lékařská fakulta UK Praha, 1998
Doktorské studium: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, doktorské studium politologie, 2003 – 2007 (Ph.D.)
Pamětní list k 90. výročí vzniku samostatného státu v Obecním domě Praha, 2008
Pamětní medaile Hasičského záchranného sboru ČR, 2010
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, za vynikající pedagogickou činnost, udělená ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, 2010
Habilitační řízení: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, teorie politiky, 2010 (doc.)
Plaketa Policie ČR za dlouhodobý a významný podíl na prevenci kriminality a propagaci Policie ČR, udělená policejním prezidentem, 2011
Povýšení do hodnosti majora v. v., ředitelem Krajského vojenského velitelství České Budějovice, 7. března 2011
Pamětní medaile T. G. Ševčenka – 200. výročí narození, Ministerstvo školství Ukrajiny, 2014
Medaile Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, 2015
Čestný doktorát Národní University Mykhailo Ostrogradskyi, Kremenchuk, 2015 (dr. h. c.)
Zlatá medaile Fakulty verejnej politiky a verejnej správy Vysoké školy Danubius, 2015
Pamětní list k 20. výročí založení Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015
Pamětní list k 25. výročí založení Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, 2016
Medaile Krajského vojenského velitelství České Budějovice, 2016
Stříbrná medaile VŠERS – SCIENTIA EST POTENTIA, 2017

Články 

Přednáška Klady a zápory ve veřejné správě

Přednáška Klady a zápory ve veřejné správě

22.6. 2022 se v Českých Budějovicích konala má přednáška na téma Klady a zápory ve veřejné správě. Přednáška byla připravena u příležitosti blížících se komunálních voleb s cílem podpořit program naší kandidátky KSČM - fungující Budějovice. Celou přednášku můžete...

Viktor Orbán se stává vůdčí osobností evropské politiky

Viktor Orbán se stává vůdčí osobností evropské politiky

Ještě nedávno byl Viktor Orbán v evropské politice vyvrhelem, na kterého míří jedna žaloba za druhou – naposledy za zákon o ochraně tradičních hodnot zákazem výuky LGBT na školách – a svými evropskými oponenty byl nevkusně a nediplomaticky nazýván „Viktátor“. Jak to...

Knihy

Má kniha Cesta ke svobodě národa

Vážení spoluobčané, zastávám ten názor, že dobrý politik by měl především být prospěšný své zemi. A uvědomil jsem si, že lze být užitečný i bez politických funkcí. Stačí se dívat okolo sebe a vidět, kde je potřeba pomoci, co je třeba zlepšit. Chci svou knihou vnést...

Význam a postavení meziobecní spolupráce v regionálním rozvoji

PÁNA, L. Význam a postavení meziobecní spolupráce v regionálním rozvoji. Vysoká škola Danubius, 2015, počet stran 103 Práce seznamuje s novými formami a možnostmi meziobecní spolupráce, ať již přímé mezi městy a obcemi, tak v rámci národních či mezinárodních struktur....

SYSTÉMOVÉ ASPEKTY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Jaroslav ERNEKER, Lubomír PÁNA Druhé doplněné vydání České Budějovice 2017 Vzor citace: ERNEKER J., PÁNA, L. Systémové aspekty veřejné správy, druhé doplněné vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, s. ISBN     Anotace...

POLITICKÉ SYSTÉMY v zemích Evropy

Francouzská republika Spojené království Velké Británie a Severního Irska   ©  PhDr. Milan LUPTÁK, CSc., Dr. Mgr. Lubomír PÁNA, Ph.D. ISBN  978 – 80 – 86708 – 50 – 8       OBSAH Předmluva ÚVODEM (Milan Lupták) FRANCIE (Milan Lupták) Systém vlády...