O mně

ŽIVOTOPIS

Celý profesní život se zabývám praxí řízení veřejné správy. A to jak v různých funkcích ve veřejné správě tak i v pedagogické a publikační činnosti (např. práce Systémové aspekty veřejné správy).

Podílel jsem se jako člen na práci mnoha výkonných (např. místopředseda Jihočeského kraje), správních (např. ředitel správních orgánů škol) i poradních orgánů (např. Česká konference rektorů) na úrovni města, kraje i celé republiky. Rád bych, proto na závěr své profesní dráhy všechny získané praktické zkušenosti ještě využil ve prospěch občanů Jihočeského kraje, Vysočiny i celé České republiky.

V uplynulých deseti letech jsem byl za svoji praktickou činnost oceněn několika institucemi. Obdržel jsem Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, udělenou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, 2010; Plaketu Policie ČR za dlouhodobý a významný podíl na prevenci kriminality a propagaci Policie ČR, udělenou policejním prezidentem, 2011; Medaili Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, 2015, udělenou krajským ředitel HZS; Medaili Krajského vojenského velitelství České Budějovice, 2016; udělenou krajským ředitelem KVV.

V mládí, kdy toho tak málo víme, máme názory nevyhraněné. Jako starší jdeme až ke kořenům. Ke kořenům rodiny, naší země, Evropy a máme názory radikální. Stejně jako mnozí myslitelé. Například Giovanni Sartori ve své knize Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci zcela otevřeně dává podněty, jak vnímat současnou situaci v Evropě a tedy i u nás v Čechách.

Byl jsem dvakrát ženatý, vychoval jsem 4 dcery, které jsou platnými občankami naší společnosti.

Jako každý i já mám své koníčky a záliby – jógu (Bikramjógu), cestování, filmy jak v kině, tak televizi. Žiji v paneláku a doma jezdím městskou hromadnou dopravou. Často cestuji za svou dcerou, vnuky a přáteli.

Všechna svá rozhodnutí a vystoupení konzultuji s přáteli i poradci. Jsou  to nezávislí odborníci ve svých oborech anebo reprezentují různé skupiny občanů (mládež, rodiny s dětmi, senioři, sportovci…)