Lubomír Pána

ŽIVOTOPIS

Celý profesní život se zabývám praxí řízení veřejné správy. A to jak v různých funkcích ve veřejné správě tak i v pedagogické a publikační činnosti (např. práce Systémové aspekty veřejné správy).

Podílel jsem se jako člen na práci mnoha výkonných (např. místopředseda Jihočeského kraje), správních (např. ředitel správních orgánů škol) i poradních orgánů (např. Česká konference rektorů) na úrovni města, kraje i celé republiky. Rád bych, proto na závěr své profesní dráhy všechny získané praktické zkušenosti ještě využil ve prospěch občanů Jihočeského kraje, Vysočiny i celé České republiky.

V uplynulých deseti letech jsem byl za svoji praktickou činnost oceněn několika institucemi. Obdržel jsem Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, udělenou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, 2010; Plaketu Policie ČR za dlouhodobý a významný podíl na prevenci kriminality a propagaci Policie ČR, udělenou policejním prezidentem, 2011; Medaili Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, 2015, udělenou krajským ředitel HZS; Medaili Krajského vojenského velitelství České Budějovice, 2016; udělenou krajským ředitelem KVV.

V mládí, kdy toho tak málo víme, máme názory nevyhraněné. Jako starší jdeme až ke kořenům. Ke kořenům rodiny, naší země, Evropy a máme názory radikální. Stejně jako mnozí myslitelé. Například Giovanni Sartori ve své knize Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci zcela otevřeně dává podněty, jak vnímat současnou situaci v Evropě a tedy i u nás v Čechách.

Byl jsem dvakrát ženatý, vychoval jsem 4 dcery, které jsou platnými občankami naší společnosti.

Jako každý i já mám své koníčky a záliby – jógu (Bikramjógu), cestování, filmy jak v kině, tak televizi. Žiji v paneláku a doma jezdím městskou hromadnou dopravou. Často cestuji za svou dcerou, vnuky a přáteli.

Všechna svá rozhodnutí a vystoupení konzultuji s přáteli i poradci. Jsou  to nezávislí odborníci ve svých oborech anebo reprezentují různé skupiny občanů (mládež, rodiny s dětmi, senioři, sportovci…) a pracují pro mě zdarma ve svém volném čase.     /jsou uvedeni v abecedním pořadí/

Pro oblast bezpečnosti a bojových sportů: Ing. Miroslav Foral, plk. v. v., předseda oddílu a trenér úpolových sportů

Pro oblast zdravotnictví: MUDr. Leoš Handrejch, primář nemocnice Písek

Pro oblast důchodů a personálního managementu: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., vysokoškolská pedagožka

Pro oblast školství, dětí a mládeže: doc. PhDr. PaeDr. Zbyněk Holub, PhD., slavista, historik českého jazyka, dialektolog, dlouholetý vedoucí tábornického oddílu

Volební manažer a problematika živnostníků: Bc. Zdeněk Kotěšovec, živnostník

Pro oblast životního prostředí, myslivosti a rybářství: Ing. Dalibor Koutník, Ph.D., samostatný odborný pracovník

Pro oblast ochrany přírody a spotřebitele: Ing. Daniel Radotínský, chemik, zkušební inženýr

Pro oblast zkušeností ze zahraničí: MUDr. Miroslav Švehla, gynekolog pracující 30 let v zahraničí

OCENĚNÍ

Pasovaný rybář, státní rybářství Jindřichův Hradec, 1983
Pamětní medaile Za zásluhy o Československou spartakiádu 1985, ústřední štáb Československé spartakiády, 1985
Medaile Za zásluhy o budování Jihočeského kraje, říjen 1990
Diplom EEG BIOFEEDBACK teorie a praxe, 1. Lékařská fakulta UK Praha, 1998
Doktorské studium: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, doktorské studium politologie, 2003 – 2007 (Ph.D.)
Pamětní list k 90. výročí vzniku samostatného státu v Obecním domě Praha, 2008
Pamětní medaile Hasičského záchranného sboru ČR, 2010
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, za vynikající pedagogickou činnost, udělená ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, 2010
Habilitační řízení: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, teorie politiky, 2010 (doc.)
Plaketa Policie ČR za dlouhodobý a významný podíl na prevenci kriminality a propagaci Policie ČR, udělená policejním prezidentem, 2011
Povýšení do hodnosti majora v. v., ředitelem Krajského vojenského velitelství České Budějovice, 7. března 2011
Pamětní medaile T. G. Ševčenka – 200. výročí narození, Ministerstvo školství Ukrajiny, 2014
Medaile Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, 2015
Čestný doktorát Národní University Mykhailo Ostrogradskyi, Kremenchuk, 2015 (dr. h. c.)
Zlatá medaile Fakulty verejnej politiky a verejnej správy Vysoké školy Danubius, 2015
Pamětní list k 20. výročí založení Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015
Pamětní list k 25. výročí založení Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, 2016
Medaile Krajského vojenského velitelství České Budějovice, 2016
Stříbrná medaile VŠERS – SCIENTIA EST POTENTIA, 2017

Články

Svět mezi vizemi a realitou, jak dál? – …co se nevešlo do novin

Svět mezi vizemi a realitou: jak dál? Svět se nám mění před očima. Staré pořádky přestávají platit a nové nabírají na síle. Spojené státy americké, ať se nám to líbí nebo ne, pomalu ztrácí svůj světový vliv. Velký hráč, který vždy bojoval či podporoval revoluce na...

Kde domov můj? – článek z novin

Kde domov můj? – článek z novin

Kde domov můj? Zamysleme se nad naším vztahem k Vlasti. Je zvláštní, že právě v Čechách koluje mnoho předsudků o nás samých a o našem národě. Nebudu je vyjmenovávat, jen řeknu, že jsou ze své podstaty nesmyslné. Copak jiné národy nemají podobné problémy jako my a...

Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě… – celý článek

Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě… – celý článek

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu ...“ - mistr Jan Hus Každý den si klademe mnoho otázek a hledáme na ně odpovědi. Co je pro jednoho očividné, to druhý nevnímá. Lidé žijí po mnoho let v zavedených přesvědčeních a paradigmatech a...

Knihy

Má kniha Cesta ke svobodě národa

Vážení spoluobčané, zastávám ten názor, že dobrý politik by měl především být prospěšný své zemi. A uvědomil jsem si, že lze být užitečný i bez politických funkcí. Stačí se dívat okolo sebe a vidět, kde je potřeba pomoci, co je třeba zlepšit. Chci svou knihou vnést...

Význam a postavení meziobecní spolupráce v regionálním rozvoji

PÁNA, L. Význam a postavení meziobecní spolupráce v regionálním rozvoji. Vysoká škola Danubius, 2015, počet stran 103 Práce seznamuje s novými formami a možnostmi meziobecní spolupráce, ať již přímé mezi městy a obcemi, tak v rámci národních či mezinárodních struktur....

SYSTÉMOVÉ ASPEKTY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Jaroslav ERNEKER, Lubomír PÁNA Druhé doplněné vydání České Budějovice 2017 Vzor citace: ERNEKER J., PÁNA, L. Systémové aspekty veřejné správy, druhé doplněné vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, s. ISBN     Anotace...

POLITICKÉ SYSTÉMY v zemích Evropy

Francouzská republika Spojené království Velké Británie a Severního Irska   ©  PhDr. Milan LUPTÁK, CSc., Dr. Mgr. Lubomír PÁNA, Ph.D. ISBN  978 – 80 – 86708 – 50 – 8       OBSAH Předmluva ÚVODEM (Milan Lupták) FRANCIE (Milan Lupták) Systém vlády...

Odebírat novinky?

Zajímají Vás novinky naší kampaně a hnutí SPD? 

Přihlašte se k odběru Newsletteru.