Klady a zápory ve veřejné správě – přednáška ČB

Přednáší:
doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr.h.c.
Úvodní slovo:
RNDr. Karel Roháček, CSc.
Analýza systémových aspektů veřejné správy. Od systémové teorie
veřejné správy až k základním subsystémům veřejné správy statutárního
města České Budějovice, vztah veřejné správy a veřejného
zájmu, vzájemné ovlivňování veřejné správy a výkonné moci.
Základní rozdíl mezi státní správou a samosprávou, analýza organizační
struktury samosprávy, metody a formy působení státní správy.
22. června 2022
v 16:00 hodin
Čéčova 11, České Budějovice
přednášková místnost v podkroví
16:00–16:45 přednáška 16:45–17:00 přestávka
17:00–17:45 otázky, odpovědi a beseda k současným problémům
města České Budějovice (popřípadě Jihočeského kraje)
KLADY A ZÁPORY
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
♥♥♥
FUNGUJÍCÍ
BUDĚJOVICE
starost o město
starost o občany
♥♥♥
PŘEDNÁŠKA