5. května 1945 Mnich – Památník obětem 2. Světové války.

VĚČNÉ JE SLOVANSKÉ BRATRSTVÍ ZPEČETĚNÉ KRVÍ

Popsat události, které se v Mnichu odehrály v deštivé noci z 5. na 6. května 1945, je velmi nesnadné. Interpretace této události se postupně měnily a doplňovaly, takže dnes lze jen těžko rozlišovat fakta od ideologického či jiného „přikrášlování“. Ani tento popis událostí nemusí být přesný, i když se o to snaží…


Dne 25. března 1945 vzlétlo z letiště u polského města Krosno letadlo s patnáctičlennou skupinou partyzánského oddílu „
Za Prahu“. Skupině velel Ivan Ivanovič Ivanov, dalšími členy byli náčelník štábu Josif Fomič Gil, politický komisař poručík čs. armády Ing. Jiří Nezval. V březnu 1945 se v obci usídlila německá posádka čítající asi 150 mužů.

V noci z 5. na 6. května 1945 se partyzáni rozhodli tuto posádku odzbrojit. Již během dne 5. května došlo k domluvě s místními usedlíky, kteří v čele se starostou Františkem Čábelkou přislíbili pomoc. Starosta si velmi dobře uvědomoval nebezpečí, které je v noci čeká, a rovněž odpovědnost, která na něm leží. Část mužů poslal na pomoc Černovicím, kde se očekával střet s Němci, část měla zajistit odzbrojení v Mnichu. K večeru došlo k vyjednávání mezi místními muži a partyzány s velitelem posádky. Ten nakonec souhlasil s tím, že složí zbraně a opustí vesnici. Odzbrojování probíhalo v klidu, avšak těsně po půlnoci přijela do Mnichu kolona německých vojáků z Kamenice nad Lipou. Dnes je těžké zjistit, zda byl její průjezd obcí náhodný, podle některých svědectví změnila kolona, která směřovala na Černovice, směr po upozornění.

V temné, deštivé noci nastala přestřelka. Většina mužů se nalézala v domě velitelství (č. 23), kde se bránila přesile. V tomto boji zahynulo 8 místních mužů, dva sovětští a dva čeští partyzáni. Zbytek partyzánů se stáhl z obce, ale ani Němci se nechtěli pouštět ve tmě a při neznalosti terénu do dalších bojů a ráno Mnich opustili.

Při odchodu z Mnichu si své mrtvé odvezli sebou. František Dolejší (č. 2) byl donucen na voze taženém dvěma koňmi odvézt padlé vojáky. V Brčíku u křížku (za Deštnou, směrem na Jindřichův Hradec) mu ponechali jednoho koně a zbytek poslali zpět. Od něho víme, že na voze bylo 42 padlých německých vojáků.


V noci z 5. na 6. května 1945 v Mnichu padli:
František Čábelka * 28.8. 1890 z Mnichu č. 45, starosta obce; Josef Lehký * 8.10. 1915 z Mnichu č. 3, učitel; Fantišek Skořepa *31.5. 1913 z Mnichu č. 44, zedník; Alois Kubů * 1.5. 1906 z Růtova č. 3, rolník; Jan Semotán * 25.12. 1909 z Růtova č. 4, rolník; Josef Petrů *16.3. 1904 z Mnichu č. 35, hrobař; Stanislav Valenta * 26.5. 1908 z Nového Mnichu č. 139; Štěpán Sviták * 23.11. 1900 z Nového Mnichu č. 101, chalupník,; Miloslav Svoboda * 28.8. 1913 z Nového Etynku č. 99, tovární dělník; Eduard Emr * 17.9. 1919 z Nového Etynku, tovární dělník, člen partyzánského oddílu
„Za Prahu“; Jurij Pavlovič Basov, člen partyzánského oddílu „Za Prahu“; Ivan Ignatěvič Krilatov, člen partyzánského oddílu „Za Prahu“.

V roce 1946 položil základní kámen památníku ministr národní obrany Ludvík Svoboda (přítomno 15.000 lidí) a v roce 1947 památník slavnostně odhalil ministr zahraničních věcí Jan Masaryk (přítomno 10.000 lidí).

 

Na obrázku může být: plant , flower a outdoor