Můj projev na demonstraci proti přítomnosti amerických vojsk 26.6. 2023

Vážení manifestující,

Vyslechli jsme mnoho důvodů, proč by naši poslanci neměli ratifikovat dohodu o podřízení ČR Spojeným státům americkým, jedná se např. o:

  • Bezplatné využívání našeho území včetně dopravní infrastruktury. Neplatila by pro ně tudíž daň z pozemků ani nemovitostí, povinnost dálničních známek, letištních poplatků a dalších.
  • Příslušníci ozbrojených sil USA a jejich zaměstnanci budou moci cokoliv dovážet bez limitu, bez daně, poplatku či jakékoliv kontroly.
  • Z žádné jejich činnosti nevyplyne povinnost platit daně či jiné poplatky. To bude platit i pro služby a dodávky jejich jednotkám (osvobozeny tedy budou od spotřební daně i DPH)
  • Ozbrojené síly USA se budou moci volně pohybovat po celém území ČR, ovšem naše samosprávné a kontrolní orgány státní správy na území využívaná USA nebudou mít přístup.
  • Ozbrojené síly USA si budou moci na našem území zřídit vlastní poštu, vojenské služební prodejny, prodejny potravin, stravovací zařízení, vzdělávací a společenská centra a služební rekreační prostory. To vše pak bude přístupné nejen příslušníkům ozbrojených sil USA, ale také závislým osobám a dalšímu oprávněnému personálu.
  • Ratifikací bychom se vzdali nejen suverenity nad územími, která Spojeným státům bezplatně poskytneme, umožníme navíc jednotkám zasahovat kdekoli na našem území pod krytím, že chrání zaměstnance vlády USA.
  • Smlouvy mezi ČR a USA se nadále budou uzavírat podle práva USA, a ne podle práva ČR.

Co je však na celé smlouvě nejtragičtější? Obvyklý trik ODS i dalších stran, tzv. pěti-koalice., která dává sliby, které následně neplní, popřípadě plní pravý opak svých slibů. Podstatné ovšem je, že iniciativu na uzavření smlouvy s USA nezahrnula ODS ani žádná další politická strana do svých volebních programů. Zmínka o ní nebyla ani v programovém prohlášení vlády a není ani v novelizovaném programovém prohlášení. Legitimita této smlouvy je navíc velmi nízká, pěti-koalici volilo dohromady jen 28% občanů ČR.

Smlouva nezvyšuje naši bezpečnost, ale naopak ji ohrožuje. Smlouva je podepsaná a nedá se měnit. Buď bude schválená, nebo neschválená. Třetí možností je pozastavení její ratifikace. A po veřejné diskuzi by mělo následovat referendum. Výsledek referenda by pak Poslanecká sněmovna měla respektovat.

Ať již ratifikace dopadne jakkoliv, všichni, kteří si nepřejeme lži této vlády a uzavírání smluv či přijímání zákonů, které neměly ve svých volebních programech, bychom měli v příštích volbách jednoznačně vyjádřit svůj názor. A to jak ve volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev krajů v příštím roce 2024, tak ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Nová reprezentace by pak ihned po svém zvolení měla tuto smlouvu vypovědět, aby USA věděly, že tato smlouva bude trvat jenom nevypověditelných deset let.

Děkuji za pozornost.