Vystoupení u památníku M. Jana Husa v Táboře 6. července 2022

Dobrý den,
děkuji Zděnkovi Trippé za představení a pozvání na dnešní akci.
Je mi ctí před Vámi vystoupit a podpořit tak zahájení kampaně do
komunálních voleb a kampaň kandidáta na prezidenta ČR Josefa
Skály. K nastávajícím volbám mi dovolte podtrhnout dvě myšlenky.
Josef Skála navazuje mimo jiné na svou práci člena předsednictva
Světové rady míru. A mír je jedním z nejaktuálnějších požadavků
dneška a tedy i našich volebních kampaní.
Josef Skála je nadstranickým kandidátem a spojuje zejména lidi
s levicovým myšlením. Jsem rád, že mu v jižních Čechách vytváříme
podmínky k co nejlepšímu výsledku tím, že v mnoha městech
kandidujeme v různých koalicích politických stran a hnutí, včetně
nezávislých kandidátů.
Příkladem je nejen město Tábor, jak vyplynulo z vystoupení
předřečníků, ale i další města. Například město J. Hradec, pod
vedením člena ÚVV KSČM Tomeše Vtisky; město Třeboň, kde
koalici organizuje předsedkyně KVV Alena Nohavová. A především
ve statutárním městě Č. Budějovice bude kandidovat na primátora
Vojta Filip s širokou koalicí: KSČM, ČSNS, ANS, Domov, SPOZ a
řadou dalších nezávislých odborníků, včetně mě.
V druhé polovině vystoupení mi dovolte zmínit odkaz Mistra Jana
Husa, který jsem okřídleně nazval jeho citátem: „Hledej pravdu, slyš
pravdu, uč se pravdě, mluv pravdu.“

Vystoupení u památníku M. Jana Husa v Táboře 6. července 2022
„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu …“
– Mistr Jan Hus – Tábor. 6. července 2022
Každý den si klademe mnoho otázek a hledáme na ně odpovědi. Co je pro
jednoho očividné, to druhý nevnímá. Přichází však doba, kdy se znovu musíme
ptát: „Jsou naše představy o světě kolem nás správné? Popisují realitu
takovou, jaká skutečně je?“
Naše mysl je nedokonalá a často se necháme zviklat informacemi okolo nás.
Myslíme si něco, ale neuvědomujeme si, že to je právě to, co někdo chce,
abychom si mysleli. Hádáme se o to, co je pravda a co lež. A to, o čem se mlčí,
jako by neexistovalo. Ale právě věci, o kterých se málo mluví, nebo se nemluví
vůbec, mají podstatný vliv na náš život.
Lidé často nadávají na politiky. Ptají se, jak je možné, že se děje to, co se děje.
Jenže své politiky si volíme sami. To, jak vnímáme politiku a společnost,
určuje, pro koho budeme hlasovat a jaké politicko-společenské tendence
budeme podporovat.
Jenže pokud je naše vnímání zkresleno, jsou zkreslené i naše představy o tom,
jak vybudovat lepší stát, společnost a zajistit všem vyšší kvalitu života.
Je na každém z nás, jakou společenskou roli sehraje. Může být loutkou na
cizím provázku, hluboce přesvědčenou, že loutky jsou ti ostatní a on jediný
není zmanipulovaný. Nebo můžeme všichni pracovat na své uvědomělosti. Jen
tak můžeme hájit naše společné zájmy a být vůči druhým spravedliví a
nestranní.
Všechno je to otázka naší poctivosti a upřímné snahy hledat pravdu. Tak jako ji
hledal a bránil mistr Jan Hus.