Co říkáte současnému dění v SPD?

Děkuji za dotaz, vaši podporu SPD i mé osobě. Podpory si velmi vážím a pokud to bude v mých možnostech, jsem a budu vám vždy k dispozici, ať již budu pracovat a podporovat SPD na jakékoli úrovni (v současné době pomáhám s organizací na obsazení všech 90 volebních komisí v Českých Budějovicích, ve městě, kde žiji). Věřím, že i vy podpoříte SPD zabezpečením objektivity a kontrolou v některé okrskové volební komisi (přihlásit se můžete prostřednictvím centrálních stránek SPD).

Pan poslanec Volný dlouhodobě kritizoval vedení SPD, ale na volební konferenci nekandidoval. Ta zvolila vedení na tři roky. Ale po půl roce oznamuje pan Volný, že za dva a půl roku bude kandidovat na předsedu proti T. Okamurovi. To byla jasná „nahrávka“ všem novinářům nepřejícím SPD. Také všichni tuto skutečnost uváděli. A takovýchto „nahrávek“ proti SPD a vedení SPD udělal pan poslanec Volný několik. Mohli jsme si klást otázky, komu tato činnost slouží, kdo z ní měl prospěch? Vše se vyjasnilo v ten okamžik, kdy tři poslanci vstoupili první den jejího vzniku do nové politické strany založené na severní Moravě. Tuto stranu založili jejich příbuzní (shoda jmen zakladatelů se jmény poslanců nebude asi náhodná). Nový subjekt musel sehnat přes 1000 podpisů a registrace na MV ČR také chvíli trvá. Z toho usuzuji, že akce byla dopředu promyšlená a realizována s předstihem (a k tomu ještě MV ČR, řízené panem Hamáčkem, pracovalo na naše poměry nezvykle rychle). Vše směřuje k jedinému cíli – aby se pan Volný stal poslancem EP, protože tam jsou příjmy, platy pro asistenty, diety a další benefity asi pětkrát vyšší, než v PS PČR. Naše předsednictvo totiž přijalo usnesení, že do EP by neměli kraje navrhovat žádného současného poslance PS PČR (Severomoravský kraj toto usnesení nedodržel a navrhl pana poslance a jeho asistentku za kandidáty do EP).

Nový subjekt pana poslance Volného již před svým vznikem zahájil vyjednávání s Dr. Samkovou a doc. Konvičkou. Zda tato uskupení budou do EP kandidovat se vzájemnou podporou ukáže čas. Šlo a jde o akci na rozvrat a oslabení SPD od samého začátku (ač se to mohlo ze začátku jevit jinak).

Při jakékoliv volbě jsou samozřejmě důležité osoby, které volíte. Ale ještě důležitější je program a stanovy strany, které tyto osoby reprezentují. Proto, ač jsem mohl, jsem nekandidoval jako nezávislý, ale stal jsem se členem SPD. Každý volič tak věděl a ví přesně jaká stanoviska budu zastávat (mé heslo je a bude: JASNÉ NÁZORY – PEVNÉ POSTOJE).

Vím, že je v současné době módní být nezávislým kandidátem a mnoho osobností z různých stran kandidovalo ve svých městech za nezávislá sdružení. Ale co je důsledkem? Volič neví, jaké postoje a program bude kandidát reprezentovat. A po volbách se volič nestačí divit. Jako příklad si můžeme uvést řadu senátorů, kteří byli zvoleni jako nezávislí a po volbě začali obchodovat se svým mandátem a za příslušnou podporu té které strany či senátního klubu se následně stali například předsedy senátních výborů.

Doporučuji proto volit podle programu a stanov, které kandidáti reprezentují a předpokládat, že se kandidáti po svém zvolení nenechají uplatit. V krátké historii ČR jsme takovéhoto uplácení byli několikrát svědky téměř ve všech stranách a bohužel náš případ ukazuje na to, že se tento problém nevyhnul ani SPD. Ale naštěstí bylo a je těchto případů jen minimum a jejich procentní zastoupení kopíruje procento bezcharakternosti, které se vyskytuje mezi občany.