Vyslovil jsem podporu prezidentskému kandidátovi Josefu Skálovi

Vyslovil jsem upřímnou podporu prezidentskému kandidátovi doktoru Josefovi Skálovi. Velmi si vážím toho, co dělá, a jsem přesvědčen, že by byl dobrým prezidentem České republiky.

www.jakoskala.cz
http://www.stripkyzesveta.cz/
Transparentní účet prezidentské kampaně Josefa Skály je: 2802135053 / 2010