Uctění památky padlých Rudoarmějců při osvobození Jindřichova Hradce

8. května 1945 Jindřichův Hradec Památník na hřbitově osvoboditelům města.

Rychlý postup Rudé armády směrem k Jindřichovu Hradci měl vliv i na události ve městě, do jehož vedení se večer 8. května 1945 vrátili po mnoha letech poroby Češi. 9. května, krátce před 11. hodinou do města od Otína přijely prvé předsunuté ruské jednotky, které definitivně daly zdejším občanům pocit bezpečí. Byly to oddíly 9. gardové armády s velitelem – gardovým kapitánem Alexejem Vasiljevičem Bogomjakovem. V následujících hodinách do města přijížděly další oddíly Rudé armády, a to nejprve od Strmilova přes Otín a krátce po poledni od Nové Bystřice. Občané vyšli do ulic, aby přivítali své osvoboditele. Další kolona Rudé armády přijela do Jindřichova Hradce 10. května; jednalo se o jednotky, které zde v převážné většině zůstaly až do listopadu, kdy veškeré jednotky opustily Československo.

Život se v Jindřichově Hradci postupně dostával do normálních mírových kolejí. V polovině května byl opět obnoven okres Jindřichův Hradec. Předsedou okresního národního výboru se stal Ladislav Stehna, v roce 1938 starosta města.