7. května 1945 Památník mladým občanům z trhovosvinenska: „My dali život, vy dejte lásku!“

U lokality Rejta: V odboji 6. května 1945 posvětilo svou krví tuto starobylou cestu 10 obětí z Trhových Svinů a okolí. Při ústupu jezdecké divize SS zajali 30 podezřelých, že pomáhali partyzánům. Z nich bylo 10 mladých lidí vybránu a u Rejt 7. května 1945 popraveno.

Pomník vojáků Rudé armády – „Vám poděkování a lásku“, na hřbitove sv. Otýlie v Č. Budějovicích.

Po vypuknutí Pražského povstání také v Českých Budějovicích začali občané vyvěšovat československé prapory a zamalovávat německé nápisy. Večer 5. května vyhlásil Krajový národní výbor převzetí správy města. Německý velitel vyhlásil ve městě stanné právo, které trvalo tři dny – do odchodu německých jednotek z města. 9. května v 17,30 hodin dorazily do města jednotky 86. gardové střelecké divize pod vedením generálmajora V. P. Sokolovského. Ve 20 hodin přijely oddíly z 12. sboru 3. americké armády pod vedením generála M. Rosse. Dne 10. května oslavili českobudějovičtí občané osvobození na náměstí P. O. II. a z radnice promluvili oba generálové.