Má ministryně Benešová pravdu?

Shoduji se s ní v tom, že rozhodnutí Ústavního soudu vyvolává řadu dalších otázek. Domnívám se, že Ústavní soud nerozhodoval v souladu s Ústavou ČR a již vůbec ne, s jejím nepsanými pravidly. Ústava ČR, čl. 2, odst. 1: „Lid je zdrojem veškeré státní moci“. Rozhodnutí...

Plánované akce

16. září 10,00 – 16,00: Pelhřimov, náměstí, obchodní zóna na Pražské ulici 17. září 8,00 – 14,00:  okolí Pelhřimova setkání s luštiteli křížovky z novin “Naše budoucnost” 19. září 8,00 – 17,00: setkání s voliči v obcích v okolí Pacova;...
Kde domov můj? – článek z novin

Kde domov můj? – článek z novin

Kde domov můj? Zamysleme se nad naším vztahem k Vlasti. Je zvláštní, že právě v Čechách koluje mnoho předsudků o nás samých a o našem národě. Nebudu je vyjmenovávat, jen řeknu, že jsou ze své podstaty nesmyslné. Copak jiné národy nemají podobné problémy jako my a...