Prohlášení k ustavení Oblastního KČP Jakuba Kubaty České Budějovice a okolí

Ustavujeme Oblastní klub českého pohraničí se sídlem v Českých Budějovicích. Tato organizace, po udělení čestného názvu Národní radou KČP, bude nést jméno Jakuba Kubaty, hrdiny, který dal svůj život za práva svobodných sedláků z jihočeských blat.

Klub českého pohraničí Jakuba Kubaty je otevřen všem, kdo chtějí následovat Kubatova příkladu a znovu bojovat za nás, lidi, za naši svobodu a lepší životní podmínky. Přidat se může každý z odkudkoliv z České republiky i Slovenska, jsme otevření spolupráci se členy ostatních organizací KČP. Uvítáme pomoc od každého, zejména pak dlouhodobou práci pro dosažení našich společných cílů.

V základu naší činnosti stojí vlastenectví, úcta k lidu a snaha o pozvednutí ducha i schopností našeho národa i všech národů Československa. Usilujeme o politickou suverenitu České republiky, sjednocení lidí napříč celou společností pro dosažení společného cíle – ochrany a obrany našeho státu, naší vlasti a českého pohraničí.

Naší snahou bude znovu se sblížit především se slovenským lidem, abychom byli společně silnější, sdíleli své zkušenosti i zdroje a dokázali lépe čelit nástrahám současným i budoucím. Zrovna tak budeme spojovat lidi z naší země, aby dokázali tahat za jeden provaz, jednali spolu a mohli se vždy dohodnout na řešeních přijatelných pro všechny.

Naším vzorem je odvaha a vytrvalost našich předků, kteří nám předali svou zemi, abychom pokračovali v jejich velkém díle a mohli zde žít v míru a přátelství.

Na Vítkově hrádku 10. prosince 2022