Ustavení Oblastního Klubu českého pohraničí Jakuba Kubaty České Budějovice a okolí

V sobotu, dne 10.12. 2022 byla slavnostně ustavena Oblastní rada Klubu českého pohraničí České Budějovice a okolí. Ustavení proběhlo na Vítkově hrádku a Svatém Tomáši.

Nejprve se 22 zákládajících členů vydalo na Vítkův hrádek, kde pronesl proslov doc. Lubomír Pána. Jedná se o nejvýše položený hrad v Československu, postavený na vrchu Vítkův kámen v nadmořské výšce 1035 m. Vítkův hrádek chrání české hranice už více než 600 let, po válce sloužil protivzdušné obraně státu a sídlila zde vojenská posádka. Prohlídka hradu bohužel nebyla možná kvůli nemoci kastelána.

Po pořízení společné fotografie jsme se vydali do restaurace Svatý Tomáš, kde Shromáždění členů Klubu českého pohraničí České Budějovice a okolí jednomyslně přijalo usnesení o založení Oblastní rady. Součástí usnesení je i slavnostní prohlášení, které přečetl Lubomír Pána. Shromáždění členů rovněž jednomyslně zvolilo všechny členy Oblastní rady, uložilo Oblastní radě vypracovat plán činnosti na rok 2023 a svolat Shromáždění členů v únoru (23.2. 2023) v den 120. výročí narození národního hrdiny Julia Fučíka. Martin Augustin přečetl pozdrav předsedy Národní rady Klubu českého pohraničí.

Předsedou Oblastní rady se stal doc. Lubomír Pána (na fotce stojící druhý zprava), prvním místopředsedou Martin Augustin (druhý zleva). Hospodářkou Oblastní rady byla zvolena Zdeňka Komzáková (uprostřed). Dalšími místopředsedy jsou: Pavlína Tichá (vlevo), Václav Mikeš (u stolu vpravo), Ivan Fabián (stojící vpravo), Pavel Svoboda (u stolu vlevo) a Jindřich Hanzlíček (u stolu uprostřed.

Prohlášení k ustavení Oblastní rady KČP České Budějovice a okolí

(doplnit úplný text z přiloženého souboru)

Děkujeme všem zúčastněným členům, kteří vážili cestu na Vítkův hrádek, zvláště pak našim řidičům.

Martin Augustin

místopředseda

 

Oblastní rada Klubu českého pohraničí České Budějovice a okolí