Názory

Rozhovor pro Parlamentní listy 13.6. 2023

Pane docente, poměrně dlouho jsme spolu nemluvili, tak se hned na začátek zeptám – co říkáte na současnou situaci na české politické scéně? Jak hodnotit například takzvaný vládní konsolidační balíček? Odpovím vám velmi stručně. Je to antisociální paskvil vytvořený...

Můj projev na demonstraci proti přítomnosti amerických vojsk 26.6. 2023

Vážení manifestující, Vyslechli jsme mnoho důvodů, proč by naši poslanci neměli ratifikovat dohodu o podřízení ČR Spojeným státům americkým, jedná se např. o: Bezplatné využívání našeho území včetně dopravní infrastruktury. Neplatila by pro ně tudíž daň z pozemků ani...

Vlastenectví

Pro člověka je typická snaha neustále hledat něco lepšího a příznivějšího. Tak tomu bylo na počátcích hledání ztracené české identity, v období, které nazýváme dobou obrozeneckou.  Stalo se to tedy naštěstí zatím v našich dějinách jen jednou. Lidé, kteří se podíleli...

Kam kráčíš, levice?

Vystoupení na našem semináři jsem nazval „Kam kráčíš, levice?“. Veřím, že se mi podaří přidat svou trošku do mlýna, abychom si dnes odsud odnesli nové myšlenky, jakou cestou bychom se měli jako levice vydat. Věřím, že i díky našemu dnešnímu setkání najde levice novou...

Bilanční rozhovor pro Parlamentní listy

Rok 2022 se nám blíží ke konci. Jak ho pro Českou republiku hodnotit? Je to nejhorší rok po změně v roce 1989. Sklízíme nejen důsledky zpackané privatizace průmyslu, zemědělství a bank, ale i skutečnost, že do vedení společnosti se dostali nekompetentní lidé a lidé...