Názory

Svět mezi vizemi a realitou, jak dál? – …co se nevešlo do novin

Svět mezi vizemi a realitou: jak dál? Svět se nám mění před očima. Staré pořádky přestávají platit a nové nabírají na síle. Spojené státy americké, ať se nám to líbí nebo ne, pomalu ztrácí svůj světový vliv. Velký hráč, který vždy bojoval či podporoval revoluce na...

Kde domov můj? – článek z novin

Kde domov můj? Zamysleme se nad naším vztahem k Vlasti. Je zvláštní, že právě v Čechách koluje mnoho předsudků o nás samých a o našem národě. Nebudu je vyjmenovávat, jen řeknu, že jsou ze své podstaty nesmyslné. Copak jiné národy nemají podobné problémy jako my a...

Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě… – celý článek

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu ...“ - mistr Jan Hus Každý den si klademe mnoho otázek a hledáme na ně odpovědi. Co je pro jednoho očividné, to druhý nevnímá. Lidé žijí po mnoho let v zavedených přesvědčeních a paradigmatech a...

Cesta ke svobodě národa

Vážení spoluobčané, zastávám názor, že dobrý politik by měl především být prospěšný své zemi. A uvědomil jsem si, že lze být užitečný i bez politických funkcí. Stačí se dívat okolo sebe a vidět, kde je potřeba pomoci, co je třeba zlepšit. Chci svou knihou vnést trochu...

Journal of Business and Economics – Attitudes of the Czech Majority Towards Minorities — Comparison of Year 2006 and 2016 (ISSN 2155-7950) is indexed by SSRN, CrossRef and Ulrich now. 1820 Avenue M Suite #1068, Brooklyn, NY 11230 Tel: 347-566-2153, 347-230-6798 Fax: 646-619-4168, 347-426-1986 E-mail: economics@academicstar.us, jbe.academicstar@gmail.com

Attitudes of the Czech Majority Towards Minorities — Comparison of Year 2006 and 2016 Lubomír Pána, Nikola Sagapova  (Regional Management Department, Faculty of Economics, University of South Bohemia, Czech Republic) Lubomír Pána, Ph.D., Regional Management...

Rozhovor pro Parlamentní listy

Lídři EU navrhli do čela Evropské komise německou ministryni Leyenovou. Je to podle Vás dobré rozhodnutí? A předpokládáte, že ji nakonec europoslanci schválí? Tuto otázku bychom měli chápat v širších souvislostech obsazování vedoucích postů celé Evropské unie....

Rozhovor pro Sputnik News

V září bude na programu Poslanecké sněmovny posouzení ústavní žaloby na prezidenta Zemana. Co si o celé věci myslíte? Je to dobrý způsob jak "zkrotit" prezidenta? Domnívám se, že cílem žaloby není „zkrotit“ prezidenta Zemana, ale zviditelnit Senát a některé senátory....

Evropská unie – realistický pohled

Realistický pohled na fungování Evropské unie ve čtyřech bodech. Článek kritizuje institucionální strukturu EU, dělbu moci v EU, technokratický způsob řízení, nedodržování principu subsidiarity a působení lobbystických skupin. V evropské institucionální struktuře...